Какво е ламинарен бокс

Oct/13/2020

Какво е ламинарен бокс

Флуидните потоци могат да бъдат разделени на два типа: ламинарни и турбулентни.

Какъв е принципът на ламинарния въздушен поток?

Ламинарният въздушен поток се дефинира като въздух, движещ се с еднаква скорост в една и съща посока, без или с минимално пресичане на потоците. При динамиката на флуида той възниква, когато флуидът се движи в успоредни слоеве, без наличие на разрушаване между тях. За разлика от него, турбулентният поток създава вихри, които отлагат частици по повърхностите произволно и непредвидимо.

Ламинарен поток 

Турбулентен поток

Къде се прилага ламинарния въздушен поток? 

Повечето среди, чувствителни към замърсяване, като голяма част от лабораториите, в областта на медицината, фармацията, екологията, биотехнологиите, както и други високотехнологични сектори като лазерни и оптични технологии, микроелектроника, в своята работа се нуждаят от чисти зони. В тези случаи се използва система за ламинарен въздушен поток, а именно ламинарен бокс.

Избор на ламинарен бокс?

Ламинарният бокс осигурява постоянен по скорост и посока, чист  въздушен поток в ограничено пространство и предпазва работната зона от замърсяване, въздухът преминава през филтрираща система и обдухва работната повърхност.

Типичният ламинарен бокс се състои от три основни части:

- Високоефективен въздушен филтър за твърди частици (HEPA филтър) и пре-филтър;

- Вентилатор;

- Камера, която осигурява ламинарен поток.

Посоката на  въздушния поток в Ламинарния бокс може да бъде два вида:

- хоризонтална (напред през филтъра, разположен зад работната повърхност);
 

- вертикална (надолу през филтъра, разположен над работната повърхност).

Хоризонталните ламинарни боксове са подходящи за лабораториите по качествен контрол, научноизследователските лаборатории, ин витро центрове и др., където е необходимо да се осигури стерилност на продукта без предпазване на оператора и околната среда.

 

Вертикалните ламинарни боксове предпазват продукта, оператора, работната повърхност и околната среда.

 

В зависимост от изискванията за замърсеност, местоположението на процеса, работната повърхност и безопасността на оператора се избира съответния вид ламинарен бокс.

 Разгледайте нашите предложения за Ламинарни боксове тук !

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Категории за статии

Статии

Статии

Какво е ламинарен бокс

Какво е ламинарен бокс

Флуидните потоци могат да бъдат разделени на два типа: ламинарни и турбулентни.Какъв е принципът на ламинарния въздушен поток?Ламинарният въздушен поток Флуидните потоци могат да бъдат разделени на два типа: ламинарни и турбулентни.Какъв е принципът на ламинарния въздушен поток?Ламинарният въздушен поток 2020-10-13T10:59:32+03:00 Какво е ламинарен бокс

<p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Флуидните потоци могат да бъдат разделени на два типа: ламинарни и турбулентни.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Какъв е принципът на ламинарния въздушен поток?</span></b></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Ламинарният въздушен поток</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> се дефинира като въздух, движещ се с еднаква скорост в една и съща посока, без или с минимално пресичане на потоците. При динамиката на флуида той възниква, когато флуидът се движи в успоредни слоеве, без наличие на разрушаване между тях. За разлика от него, турбулентният поток създава вихри, които отлагат частици по повърхностите произволно и непредвидимо.</span></p> <p style="font-weight: 400;">Ламинарен поток&nbsp;<br /><img src="https://labmag.eu/userfiles/editor/image/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.png" width="580" height="267" /></p> <p style="font-weight: 400;">Турбулентен поток<br /><img src="https://labmag.eu/userfiles/editor/image/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.png" width="586" height="295" /></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Къде се прилага ламинарния въздушен поток?</span></b>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Повечето среди, </span><b><span style="font-style: inherit;">чувствителни към замърсяване, </span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">като голяма част от лабораториите, в областта на медицината, фармацията, екологията, биотехнологиите, както и други високотехнологични сектори като лазерни и оптични технологии, микроелектроника, в своята работа се нуждаят от чисти зони. В тези случаи се използва система за </span><b><span style="font-style: inherit;">ламинарен въздушен поток, </span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">а именно </span><b><span style="font-style: inherit;">ламинарен бокс.</span></b></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Избор на ламинарен бокс?</span></b></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Ламинарният бокс</span></b> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">осигурява постоянен по скорост и посока, чист&nbsp; въздушен поток в ограничено пространство и предпазва работната зона от замърсяване, въздухът преминава през филтрираща система и обдухва работната повърхност.<br /><br /></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Типичният </span><b><span style="font-style: inherit;">ламинарен бокс</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> се състои от три основни части:</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">- Високоефективен въздушен филтър за твърди частици (HEPA филтър) и пре-филтър;</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">- Вентилатор;</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">- Камера, която осигурява ламинарен поток.<br /><br /></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Посоката на </span><b><span style="font-style: inherit;">&nbsp;въздушния поток в Ламинарния бокс </span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">може да бъде два вида</span><b><span style="font-style: inherit;">:</span></b></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">- хоризонтална</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> (напред през филтъра, разположен зад работната повърхност);</span><br />&nbsp;<img src="https://labmag.eu/userfiles/editor/image/laboxH.png" width="456" height="385" /></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">- вертикална </span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">(надолу през филтъра, разположен над работната повърхност).</span></p> <p style="font-weight: 400;"><img src="https://labmag.eu/userfiles/editor/image/LaboxV.jpg" width="528" height="341" /></p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Хоризонталните ламинарни боксове</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> са подходящи за лабораториите по качествен контрол, научноизследователските лаборатории, ин витро центрове и др., където е необходимо да се осигури </span><b><span style="font-style: inherit;">стерилност на продукта</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> без предпазване на оператора и околната среда.</span></p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><b><span style="font-style: inherit;">Вертикалните ламинарни боксове</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> предпазват </span><b><span style="font-style: inherit;">продукта, оператора, работната повърхност и околната среда.</span></b></p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">В зависимост от изискванията за замърсеност, местоположението на процеса, работната повърхност и безопасността на оператора се избира съответния</span><b><span style="font-style: inherit;"> вид ламинарен бокс</span></b><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><img src="https://labmag.eu/userfiles/editor/image/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%20%D0%9C%D0%94.png" /></p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;<span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Разгледайте нашите предложения за Ламинарни боксове <a href="https://lab.cloudcart.net/category/laminarni-boksove">тук </a>!</span></p>

Сравнение на продукти