Сортиране

Категории

Ценови диапазон

Учебни набори

Набор ЕЛЕМЕНТАРНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ, 5422

Подходящ за прогимназиален курс. Помага за изучаването на електрическите вериги.

Основни теми: - верига с лампи и прекъсвач; - вериги с последователно свързани лампи; - вериги с успоредно свързани ...
138,00 лв.
Набор  СЪСТОЯНИЯ И СВОЙСТВА НА МАТЕРИЯТА/ИЗМЕРВАНИЯ, В1

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 24 опита.

Космос Материя Тела Три състояния на веществата Сравнение на две тела Качествени и количествени сравнения Измерими ...
246,00 лв.
Набор (комплект) УХО И СЛУХ – 16 опита, В17

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 16 опита.

Кога чуваме звуци Трептения Графично представяне на трептенията Защо чуваме звуци Звукови вълни Как звуковите вълни ...
290,40 лв.
Набор (комплект) за обучение по ФИЗИКА ЛАБ 5 КЛАС® ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ“

Комплектът е изцяло съобразен с учебната програма на МОН по Човекът и природата в 5 клас.

Наборът съдържа необходимите уреди и пособия за измерване и онагледяване. Предназначен за работа на 2-4 деца ...
300,00 лв.
Набор (комплект) ТЕМПЕРАТУРА, ТОПЛИНА И ПРОМЯНА НА СЪСТОЯНИЕ – 24 опита, В6

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 19 опита.

Опити: Усещане за топлина Как да сравним усещанията за топлина Нова физична величина - температура Топлинно ...
327,60 лв.
Набор (комплект) НАЛЯГАНЕ, ФЛУИДИ, ПЛАВАЕМОСТ – 20 опита, В4

Наборът е подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 20 опита.

Наборът е предназначен за извършване на 20 вида опити по следните теми: Как се ходи върху сняг Разпределение на ...
343,20 лв.
Набор (комплект) ДВИЖЕНИЕ – 15 опита, В5

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 15 опита.

В покой или в движение Движение по линия Движение по плоскост Движение в Космоса Траектория Време Периодични ...
357,60 лв.
Набор (комплект) СИЛИ - 22 опита, В2

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 22 опита.

Сили Контактни и безконтактни сили Теглото като сила Пластични и еластични материали Еластичност Безконтактна сила: ...
375,60 лв.
Набор (комплект) ДВИЖЕНИЕ НА СЛЪНЦЕТО - 14 опита, В21

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 14 опита.

Опити: Източници на светлина Сенки Светлината се разпространява по права линия Дължина на сянката Геометрия Когато ...
384,00 лв.
Набор   РАВНОВЕСИЕ И ПРОСТИ МАШИНИ – 14 опита, В3

Наборът е подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 14 опита.

Как се сумират сили Правило на паралелограма Резултат от две паралелни еднопосочни сили Как да използваме силите си ...
417,60 лв.
Набор (комплект) МАГНИТИ И МАГНЕТИЗЪМ – 15 опита, В10

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 15 опита.

Магнити Магнитни полюси Материали и магнити Магнитна стрелка Земен магнетизъм Компас Магнитни влияния Магнитна ...
435,60 лв.
Набор (комплект) ЕЛЕКТРИЧЕСТВО – 21 опита, В9

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 21 опита.

Наборът обхваща следните теми: Електричество Протони и електрони Електрически действия  Електростатична ...
439,20 лв.
Набор ОКО И ЗРЕНИЕ – 28 опита, В16

Подходящ за прогимназиален курс - физка и гимназиален - биология.

Възможни са 28 опита.

Светлина Източници на светлина Ако нямаше въздух Светлината носи енергия Естество на светлината Спектър на ...
495,60 лв.
Набор (комплект) ЗВУК – 27 опита, В8

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 27 опита.

Слух Трептения Период на трептенията Честота на трептенията Графично представяне на трептенията Защо чуваме звуци ...
504,00 лв.
Набор РАБОТА И ЕНЕРГИЯ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - 20 опита, В11

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 20 опита.

Теми: Какво е трансформация Физически и химични трансформации Балансирани и небалансирани сили Концепция за работа ...
547,20 лв.
Набор (комплект)  СВЕТЛИНА – 23 опита, В7

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 23 опита.

Оптичен проектор Защо виждаме предмети Праволинейно разпространение на светлината Закон на светлината Сенки ...
822,00 лв.
Набор  ИЗМЕРВАНИЯ, 7250

Подходящ за прогимназиален курс.

Наборът включва всичко необходимо за измерване на: - тегло; - дължина; - ъгли; - време; - температура; - сили и ...
840,00 лв.
Набор  ДВИЖЕНИЕ И СИЛИ НА ТРИЕНЕ, 1442+9081

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 15 експеримента.

В комплекта са включени две фотоклетки и един дигитален таймер.
900,00 лв.
Набор СВЕТЛИНА, ЦВЯТ И ЗРЕНИЕ, 5504

Наборът е подходящ за прогимназиален и гимназиален курс. Възможни са 35 опита.

Наборът е предназначен за извършване на 35 вида опити по следните теми: Светлина Светлинни източници и осветеност ...
1 272,00 лв.
Модулен набор за изучаване на електрически вериги, 5332

Подходящ за прогимназиален курс. Възможни са 14 опита.

Лампа с прекъсвач Бушон Последователно свързани лампи с прекъсвач Успоредно свързани лампи с прекъсвач Успоредно ...
1 608,00 лв.

Учебни набори

Сравнение на продукти