Сортиране

Категории

Ценови диапазон

Учебни набори - гимназия

Силомер 20N

Обхват: 2000g/20N

Скалата на силомера е в Нютони и грамове. Капацитет: 2000 g / 20 N Деление: 40g / 0,4N
12,00 лв.
Набор за спектрален анализ, 4120

Този комплект е създаден, за да позволи на учениците да се запознаят с емисионния спектроскопски анализ

Съдържание: 1 Портативен спектроскоп 10 йозета 1 опаковка натриев хлорид 1 опаковка калиев хлорид 1 опаковка ...
175,20 лв.
Набор ОПИТИ НА ФАРАДЕЙ, 5128

Oсновни експерименти, свързани с електромагнитна индукция.

С помощта на Набор Опити на Фарадей могат да бъдат извършени 5 опита: 1. Първи опит на Фарадей 2. Втори опит на ...
276,00 лв.
Набор СТАТИКА НА ФЛУИДИТЕ- 16 опита, А2

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 16 опита.

Обхванати теми: - Специфично тегло; - Плътност; - Налягане; - Принцип на Паскал; - Принцип на Стевин; - Атмосферно ...
420,00 лв.
Оптичен проектор и цветови миксер, 4129

Подходящ за гимназиален курс.

Закони на отражението Пречупване в разсейвателни лещи Пречупване в огледала Пречупване в призми Закони на ...
478,80 лв.
Набор ТЕРМОДИНАМИКА - 24 експеримента, А4

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 24 опита.

Обхванати теми: - Топлинни усещания; - Термоскоп; - Термометър; - Термометрични скали; - Топлинно движение на ...
506,40 лв.
Набор СТАТИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО - 17 експеримента, А1

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 17 опита.

Обхванати теми: - Сили и тяхното въздействие; - Еластичност: закон на Хук; - Силомер; - Събиране на сили с различни ...
516,00 лв.
Набор ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ - 18 експеримента, А8

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 18 опита.

Обхванати теми: - Магнити;  - Магнитни материали;  - Магнитни полюси; - Магнитна левитация;  - ...
726,00 лв.
Набор ФИЗИКА НА ЗВУКА -22 експеримента, А6

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 22 експеримента.

Обхванати теми: - Кога чуваме звук; - Трептене; - Период и честота на трептенията; - Закон за трептенията, в ...
738,00 лв.
Набор ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ - 18 експеримента, А9

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 18 експеримента.

Обхванати теми: - Опит на Фарадей с магнити; - Опит на Фарадей с електромагнити; - Магнитен поток; - Закон на ...
878,40 лв.
Набор ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА - 26 експеримента, А5

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 26 опита.

Обхванати теми: - Линейно разпространение на светлината; - Затъмнения; - Закони за светлината; - Разсейване на ...
894,00 лв.
Набор ЕЛЕКТРОСТАТИКА, S87

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 18 опита.

Обхванати теми: 1. Наелектризиране 2. Протони и електрони 3. Електрически сили 4. Електростатична индукция 5. ...
900,00 лв.
Набор ЕЛЕКТРОДИНАМИКА - 24 експеримента, А7

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 24 опита.

Обхванати теми: - Електричество; - Електрически заряд; - Електрически заряди в телата; - Проводник и изолатор; - ...
982,80 лв.
Набор ДИНАМИКА - 26 експеримента, А3

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 26 опита.

Обхванати теми: - Движение; - Относително движение; - Физични величини, които определят типа движение; - ...
1 179,60 лв.
Оптична релса с аскесоари, 4202

Подходящ за гимназиален курс. Позволява 29 опита.

1 224,00 лв.
Набор СВЕТЛИНА, ЦВЯТ И ЗРЕНИЕ, 5504

Наборът е подходящ за прогимназиален и гимназиален курс. Възможни са 35 опита.

Наборът е предназначен за извършване на 35 вида опити по следните теми: Светлина Светлинни източници и осветеност ...
1 272,00 лв.
Набор ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА С ЛАЗЕР И МАГНИТНА ДЪСКА, 4095

Подходящ за гимназиален курс. Възможни са 10 опита.

1 350,00 лв.
Набор ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ, 8514

Подходящ за гимназиален курс. Комплектът е основан на модули, които бързо могат да бъдат сглобени на маса.

Закони на ОМ Свързване успоредно и последователно Зареждане и разреждане на кондензатора Автоиндукция Реактивни ...
2 010,00 лв.

Учебни набори - гимназия

Сравнение на продукти