УЧЕБНА АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КАБИНЕТИ И ЛАБОРАТОРИИ. УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ПОСОБИЯ
СТЪКЛАРИЯ, РЕАКТИВИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ
Общи условия на томболата

Общи условия на томболата

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

 

1.1. Томболата се организира и провежда от Лаборбио ООД, ЕИК 000711860, като Организатор и Изпълнител, гр. София, ул. Никола Славков 41, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА или ОРГАНИЗАТОРА.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лаборбио ООД: www.labmag.eu за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет страницата на Лаборбио ООД: www.labmag.eu

2.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

3.1. Томболата се организира и провежда в централния офис на Лаборбио ООД, на адрес: гр. София, ул. Никола Славков 41

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Право на участие в Играта имат юридически лица и физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани на: www.labmag.eu

4.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Томболата стартира на дата: 23.10.2019 г. и завършва на 30.11.2019 г.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в томболата, са следните:

- I група – покупка за над 1500 лв. без ДДС:

Първа награда: СПА уикенд за двама

Втора награда: Микроскоп

Трета награда: рН метър

- II група – покупка от 700 до 999 лв. без ДДС:

Първа награда: Чаши Бехер с дръжка 250 мл – 6 бр.

Втора награда: Регенериращ гел с екстракт от охлюви Q10, 30 мл

Трета награда: Лосион за тяло с екстракт от охлюви, 200 мл

- III група – покупка от 400 до 699 лв. без ДДС:

Първа награда: Чаши Бехер с дръжка 250 мл – 2 бр. + чаша Бехер с дръжка 400 мл – 1 бр.

Втора награда: Серум „Сълзи от охлюв“ със златен капкомер

Трета награда: Регенериращ гел Мукофикс 50 мл

- IV група: покупка от 100 до 399 лв. без ДДС:

Първа награда: Чаша Бехер с дръжка 1000 мл

Втора награда: Душ гел с екстракт от охлюви

Трета награда: Крем за ръце с екстракт от охлюви

- V група: покупка за до 100 лв. без ДДС:

Първа награда: Чаша Бехер с дръжка 100 мл

Втора награда: Тоалетен сапун с екстракт от охлюви

Трета награда: Глицеринов сапун с екстракт от охлюви

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

7.1. Участниците следва да закупят продукти от Лаборбио ООД. При извършване на покупката фирма Лаборбио ООД издава фактура за продажба и по този начин те се регистрират за участие в томболата.

7.2. Всеки участник има право да участва веднъж, изпълнявайки условията.

 

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛАТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 

8.1. Печелившият участник ще бъде определен на случаен принцип на 02.12.2019 г. и ще бъде обявен на уеб-адрес: www.labmag.eu на Организатора.

8.2. До 30.11.2019 г. екипът на Лаборбио ООД се ангажира да се свърже лично с победителите от томболата. Организаторът не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че участникът, изтеглен от томболата, не отговаря на оставеният телефонен номер и свързването с него е било невъзможно или не е потърсил своята награда, след като печелившият е бил обявен в страницата на Лаборбио ООД www.labmag.eu.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Организаторът на томболата не отговаря и няма да бъде страна по спорове и/или съдебни дела за използване на наградите.

9.2. Спорове относно правото на собственост върху наградите не прави невалидно присъждането на награда от страна на Организатора на томболата.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не могат да се заменят за паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

11.1. Организаторът на томболата има неотменимо право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

 

12.1. Спорове между Организатора на томболата и участници в същата се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.