STEM решения за кабинети по природни науки

на преференциални цени

В образованието съкращението STEM означава наукa, технологии, инженерство и математика.

Следователно STEM обучението е изучаването на тези предмети чрез интегриран подход; този, който предлага проектно базираното обучение. Разбирането за ежедневното обучение по целия свят все повече е, че трябва да се включва STEM образованието започвайки от съвсем млада възраст.

STEM образованието е ценно, не само заради ползата от изучаването на наука, технологии, инженерство и математика като едно цяло, но и придобиването на умения за решаване на проблеми, изследователско обучение и критично мислене.

Микрокомпютърно базирана лаборатория MBL

USB сензори с програма #Science

STEM набори

Мебели за STEM центрове

Възможности на софтуера за работа с MBL и USB сензори

УЧЕБНИ КАМИНИ

Сравнение на продукти