Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO

Carbon Monoxide Meter Gasman-CO
Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO

Измервателят на въглероден окис Gasman предупреждава с проникваща аларма и оптичен сигнал (полезен, когато в околността има силни звуци) за съществуването на опасни концентрации на газ и показва на екрана стойността на измерването на газа. ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

Моля, първо изберете разновидност.
1 101,60 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност

 Удобна доставка
 Техническа помощ и поддръжка
 Гаранция 12 месеца

Цените са с включен 20% ДДС!

Този измервателен уред за въглероден окис е уникален инструмент, който предпазва от определен газ, запалим или токсичен. Измервателят на въглероден окис Gasman предупреждава с проникваща аларма и оптичен сигнал (полезен, когато в околността има силни звуци) за съществуването на опасни концентрации на газ и показва на екрана стойността на измерването на газа. В допълнение с този газомер можете да запазвате измервания и да ги предавате към компютър за оценка и анализ. За това е необходима допълнителна опция дата логър и незадължителен софтуер. Функцията регистратор ще ви позволи да запазите всички стойности в измервателния уред с квота за измерване от 1 минута до общо 900 часа. Запазените в апарата данни могат по всяко време да бъдат прехвърлени на компютъра или лаптопа за по-нататъшна оценка. Измервателят на въглероден окис може да бъде калибриран и сертифициран съгласно DIN ISO. Освен това той е проверен в съответствие с най-новите директиви (94/9 / EG) и разпоредбите за защита срещу експлозии (ExVo). На всеки две години могат да се извършват повторни калибрирания, когато изберете сензора (според вида на газа), с който трябва да бъде оборудван апаратът. Ще можете да избирате между 12 стандартни сензора, но можете да поискате и други видове специални сензори. В допълнение към традиционната употреба на измервателя на въглероден окис, като например в промишлеността, институциите и разследванията, този газомер е икономическа алтернатива за използване от пожарните команди (с Ex-сензор за запалими газове). Измервателят на въглероден окис отговаря на всички европейски и международни норми, дори стандартите ATEX и UL. Друго специално приложение е измерването на концентрацията на озон, което позволява този малък измервател на въглероден окис да бъде допълнен с озонов сензор. Можете да ни изпратите измервател на въглероден окис за поддръжка и калибриране, като вземете предвид указанията на ръководството по ISO на вашата компания (например два пъти годишно). Измервателят на въглероден окис може да бъде демонтиран, почистен и повторно калибриран. Ако датчик вече не може да бъде калибриран или срокът му на валидност вече е изтекъл, ще получите съответната информация и резервни сензори. Можете да поискате незадължителния софтуер за настройка, калибриране и регулиране на границите на алармата и функцията на регистратора на данни (също по избор) за отчитане на стойностите, записани в измервателя на въглероден окис. Този софтуер представя данните под формата на графики или таблици и също така е възможно да ги експортирате в други програми.

Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO

Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO

1 101,60 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO
Измервателен уред за въглероден окис Gasman-CO
This Carbon Monoxide Meter is a unique gas meter which protects against a specific gas, inflammable or toxic. The Carbon Monoxide Meter Gasman warns with a penetrating alarm and an optical signal (useful when there are loud noises in the surrounding area) of the existence of dangerous gas concentrations and shows on screen the value of the gas measurement. In addition with this gas meter you are able to save measurements and transmit them onto th
2020-10-19T13:09:15+03:00
1101.60 1101.60 BGN 1
100 100 KGM
Сравнение на продукти